Protectchim Valcea

Politica firmei

Politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale

Deviza PROTECTCHIM srl: COMPETENTA - CALITATE - PERFORMANTA - SECURITATE

Directorul General al PROTECTCHIM srl precum si toti angajatii firmei, in functie de rolul si responsabilitatile stabilite, suntem constienti ca implementarea si functionarea unui Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala eficient si eficace, in cadrul organizatiei, reprezinta cheia de control a performantei afacerii.
Implementarea si dezvoltarea Sistemului de Management Integrat in conformitate cu ISO 9001 , ISO 14001 si OHSAS 18001, reprezinta pentru noi garantia imbunatatirii continue a performantelor produselor si serviciilor noastre din domeniul aplicarii protectiilor anticorozive, constructii civile si industriale, confectii metalice, instalatii electrice pe care le realizam in conditii de calitate, protejare a mediului si sanatatii si securitatii ocupationale, respectand legislatia in vigoare.

Conducerea PROTECTCHIM srl este permanent angajata si urmareste aplicarea politicii declarate si a obiectivelor propuse, alocand in acest scop resurse financiare pentru dotari si retehnologizari, derularea programelor de instruire, documentatie si personal instruit cu responsabilitati clar definite.

Dorim sa castigam si sa pastram increderea clientilor nostri si a partilor interesate, prin indeplinirea Obiectivelor Generale in domeniul managementului calitatii, mediului, securitatii si sanatatii ocupationale:
  Satisfacerea cerintelor si asteptarilor clientilor nostri, prin deplina intelegere a necesitatilor acestora si printr-un inalt nivel calitativ al produselor, concomitent cu respectarea cerintelor reglementare aplicabile domeniilor noastre de activitate;
  Cresterea competentei si constientizarii personalului prin instruire, implicare si responsabilizare;
  Incurajarea propriilor angajati in vederea dezvoltarii profesionale prin instruire si crearea unui mediu optim de lucru;
  Imbunatatirea performantei proceselor prin monitorizarea stricta a activitatilor si eficientizarea lor;
  Respectarea cerintelor clientilor si ale celorlalte parti interesate, aplicand prevederile legislatiei in vigoare, ale standardelor existente armonizate cu normele Uniunii Europene, precum si exigentele interne ale firmei;
  Masurarea, monitorizarea, evaluarea si imbunatatirea continua a performantelor de mediu si sanatate si securitate ocupationala;
  Imbunatatirea atat a comunicarii interne cu angajatii, cat si a comunicarii externe cu clientii, furnizorii, autoritatile si comunitatea;
  Prevenirea poluarii mediului prin promovarea si implementarea celor mai bune tehnologii disponibile in activitatile firmei;
  Protejarea mediului inconjurator, in principal prin reducerea utilizarii resurselor naturale, cresterea gradului de recuperare a deseurilor si actiuni de reabilitare a mediului;
  Asigurarea securitatii si sanatatii la locurile de munca prin minimizarea sau izolarea riscurilor pentru proprii angajati, furnizori, clienti si vizitatori, in scopul prevenirii accidentelor si bolilor profesionale.

Obiectivele generale sunt defalcate pe nivelurile relevante, cuantificate si monitorizate in cadrul programelor de management. Prezenta politica referitoare la calitate, mediu, securitate si sanatate ocupationala este comunicata prin instruire, afisare in locuri vizibile, pe site-ul organizatiei, cu scopul declarat de a o face cunoscuta tuturor angajatilor si tuturor partilor interesate. Periodic, in analizele efectuate de management, politica referitoare la calitate, mediu, securitate si sanatate ocupationala este analizata in vederea adecvarii acesteia la obiectivele, necesitatile si posibilitatile curente ale firmei.

Toate sectiile/compartimentele din PROTECTCHIM srl precizate in organigrama au obligatia de a respecta prevederile Manualului Sistemului de Management Integrat - M-SMI, a procedurilor documentate ale PROTECTCHIM srl, legislatia si reglementarile in vigoare in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale. Conducerea de varf a PROTECTCHIM srl isi asuma intreaga responsabilitate pentru Politica Sistemului de Management Integrat asigurand resursele materiale, umane si financiare la nivelul tuturor compartimentelor, in toate etapele de realizare a produselor si serviciilor furnizate.

Director General,
ing. Nicolae ENACHE
1 februarie 2008

Clienti